Inne tematy

Seventh son cda

three people sitting in front of table laughing together

Nie oznacza to, że każda próba dokonania przewrotu podjęta przez jedną z istniejących tajnych organizacji uwieńczona będzie sukcesem, gdyż, jak wiadomo, nie brak w historii nieudanych prób tego rodzaju. Czasami też dochodziło zaledwie do krótkotrwałego przejęcia władzy przez tajne ugrupowanie. Innym interesującym i godnym uwagi spostrzeżeniem związanym ze zrozumieniem przez nas problemu tajnych organizacji jest to, że należało do nich wielu spośród największych mędrców tego świata. Platon był na przykład uczestnikiem misteriów eleuzyńskich, o czym wspomina nawet w swych dziełach, opisując w nich, jak przebiegało jego wtajemniczenie. Twierdzi on, iż został umieszczony w piramidzie, w której spędził trzy dni i uległ symbolicznej śmierci, a następnie odrodził się i dopiero wówczas dane mu było poznać tajemnice misteriów. Stąd też zrozumiałym jest, że Wielka Piramida, nazywana ikhet i khuti, co oznacza „cudowne światło” lub „blask”, stanowiła nieodłączną część owych misteriów.