silhouette of child sitting behind tree during sunset

SHUN

Mityczny władca Chin, który objął władzę po Yao. Panowanie rozpoczął od otworzenia 4 bram swego kwadratowego miasta. Wygnał też na 4 strony świata potwory posiadające cnotę odchodzących czasów. Bowiem każdy król-mędrzec mógł rozpocząć swoje panowanie dopiero wtedy, gdy jego geniusz był w harmonijnym związku z fazą przemiany, w którą właśnie wchodził wiecznie transformujący świat. Wtedy też mógł się stać wzorcem porządku nadchodzących właśnie czasów. A to było istotą rządzenia przez nie- działanie (wuwei). Jednym z wygnanych był Kun, ojciec Wielkiego Yu, który został następcą Sh. Innym wygnanym był skrzydlaty potwór, który wprowadził zamęt do czasu. Pierwszą wielką pracą wykonaną przez Sh. było zaprowadzenie porządku w kalendarzu. Obowiązek rozpoczynania kolejnego roku przez władcę, jak się wydaje, ma w Chinach bardzo stary, jeszcze przedkonfucjański, szamański rodowód. Wskazuje na to fakt, że na feudalnych dworach taniec na rozpoczęcie roku wykonywał czarownik ubrany w skórę niedźwiedzia, w towarzystwie 4 pomocników-szaleńców. Składana wtedy ofiara miała usunąć porządek odchodzącego czasu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *