silhouette of child sitting behind tree during sunset

SIF (sisl. „Pokrewieństwo”)

W mit. Germanów pn. żona Thora. Pochodzenia S. nikt nie znał; nie wiedziano też, kto jest ojcem jej syna – Ulla. Wyróżniała się szczególnie pięknymi, złotymi włosami, które Loki ściął podstępnie, ale został przez Thora zmuszony do zwrotu skradzionej ozdoby. Nowe włosy S. były dziełem mistrzów kowali- -złotników, synów Iwaldiego, braci Idun. SIGMUND (sisl. Sigmundr) – w mit. Germanów pn. syn Wólsun- ga. Obydwie żony S. urodziły mu synów, Borghild – Helgiego (2), i Hjórdis Sigurda, którzy stali się wielkimi bohaterami. Sam S„ obdarzony przez bogów odpornością na wszelkie trucizny, miał także wiele przygód. Zginął w walce, broniąc swej ziemi przed najazdem Lyngwiego, wzgardzonego zalotnika Hjórdis. SIGRDRIFA – w mit. Germanów pn. walkiria identyfikowana z Brunhildą. Wbrew woli Odyna dała zwycięstwo Agnarowi (3), za co Odyn sprowadził na nią przez ukłucie cierniem sen, z którego nie mogła się sama obudzić. Spała w zbroi i hełmie na górze Hindarfjall we Franklandii, w zamku otoczonym płomieniami-tarcza- mi. Tu znalazł ją – Sigurd i, rozcinając mieczem przyciasny pancerz, obudził.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *