Inne tematy, Kurs rysunku

Smok na klasztorze cystersów

man sketching portrait of woman

Avebury to olbrzymich rozmiarów brytyjska świątynia i kamienna budowla wzniesiona około 2000 r. p.n.e., która oglądana z lotu ptaka przypomina swym kształtem węża. Zwana niegdyś Abury, co, według Deane’a23, odpowiada nazwie Abiri lub Ab-ir (od nazwy plemienia Abiri, albo Kabiri, którego członkowie czcili węża). Abir znaczy „słoneczny wąż” lub „ognisty wąż”. Pomimo tego, iż niektórzy podają w wątpliwość to, czy Avebury zwane było kiedyś Abury lub Aubury (wężowe słońce), faktem pozostaje, że już nawet w XVII wieku istniał niejaki pan Aubury, który orzekł, że nazwę tę powinno się wymawiać i pisać jako Aubury (odnalezione w rejestrze w opactwie Malmesbury). Oczywiście, jeśli nawet uznamy nazwę Ave Bury za właściwą, to „Ave” wywodzi się od rdzenia „Eve”, które to imię, jak mi wiadomo, oznacza „samicę węża”. Biegnąca przez Avebury ścieżka przechodzi przez ogromną, okrągłą świątynię Słońca, po czym wychodzi z niej, a w końcu tworzy dość dziwną, niezupełnie okrągłą głowę, która znajduje się dokładnie w prostej linii od „Wzgórza Głowy Węża” (Hackpen). Środkowy krąg symbolizuje Słońce, które jest męskim pierwiastkiem w procesie tworzenia i przedstawiane jest w innych miejscach jako byk lub lew. Po przejściu przez lub wokół owego słonecznego koła wąż nabiera energii do nowego życia.