Inne tematy

SOWIJ

assorted-title of books piled in the shelves

W rei. litewskiej (Bałtowie) władca podziemi. Według Kroniki Malali, upolował dzika, wyjął z niego 9 śledzion i kazał upiec synom. Ci jednak zjedli śledziony, S. rozgniewany odszedł więc do podziemi, musiał jednak sforsować ich 9 bram. Najmłodszy syn pochował go na drzewie, potem w ziemi, ale ponieważ dokuczały mu robaki, spalił zwłoki, dzięki czemu S. mógł dostać się spokojnie do zaświatów. Odtąd jest tam przewodnikiem dusz zmarłych. SPANDARMAT zob. Spenta Armaiti. SPENTA ARMAITI (śr.pers. Spandarmat, n.pers. Isfandarmaz „Święte Oddanie”) – w rei. zoroastryjskiej jeden z 6 Amesza Spentów, który ukazuje się w świecie materialnym jako ziemia. Jej obrazem jest „Kobieta Doskonała”, „Mądrość”. „Doskonała Myśl”. S. A. to doskonałość, która niesie ze sobą spokój, wyciszenie. Plutarch tłumaczy ją jako Sophia. SPIHR (aw. Owasa) – w mit irańskiej gwiezdny firmament, zaangażowany w sprawy ludzkie i w ogóle ziemskie. Został zrobiony z czasu i jest jego fizycznym aspektem (S. to ciało Zurwana). Choć termin pojawia się w Aweście, jego koncepcja w pełni została rozwinięta w literaturze średnioperskiej. S. jest tam nie tylko gwiezdnym firmamentem, ale nieograniczonym źródłem, z którego rodzą się wszelkie formy. Wszystko, co ma jakikolwiek kształt, pochodzi z nieba. Nosi w sobie dwa rodzaje stworzenia – Ahura Mazdy (12 znaków zodiaku) i – Arymana (5 planet oraz 2 demony Muszpari i Gocihr – „głowa i ogon smoka”). Walka planet ze znakami zodiaku jest wytłumaczeniem cierpienia, śmierci i niesprawiedliwości na ziemi.