Inne tematy

Święta woda

group of people wearing white and orange backpacks walking on gray concrete pavement during daytime

Napełniana była z kielichów czaszek, pochodziła często ze świętej studni, która, jak udało mi się to ustalić na podstawie jednego ze źródeł, znajdowała się w miejscach nieodłącznie związanych z kultem starożytnego węża. Rzecz w tym, że owa rytualna praktyka sięga wstecz dalej niż obrzędy Celtów, aż do czasów, kiedy użycie owych kielichów powiązane było z prawdziwą mocą węża, a nie wyłącznie z symboliczną wodą. W istocie woda, zarówno ta ze studni, jak też ta z jezior, stawów czy mórz, na całej kuli ziemskiej postrzegana była przez człowieka jako wejście bądź brama do innego świata. Nalanie owej pochodzącej z zaświatów wody do świętego kielicha napełniało ją specjalną mocą, taką samą, jak moc święconej wody znajdującej się w chrzcielnicy w każdym kościele chrześcijańskim. Analiza etymologii słowa czaszka wyjaśni nam pewne związane z nim ciekawostki. W języku staroniemieckim brzmi ono Scala i oznacza także muszlę, uznawaną przez pielgrzymujących do miejsca kultu świętego Jakuba (Większego) w Hiszpanii za symbol życia. Po staroskandynawsku czaszka to Skel, co znaczy „być pokrytym łuskami” lub „być jak łuska”. Słowo skoal, dość często używany dziś toast, jest również słowem blisko spokrewnionym z czaszką i znaczy ono „toast z czaszki”. Ta krótka analiza etymologiczna wystarczy, aby wykazać, że ów motyw czaszki oraz jej zastosowania jako naczynia do picia jest bardzo głęboko osadzony w kulturze Europy Zachodniej. Zdumiewające jest, że słowo skoal również używane było w odniesieniu do kielicha! (Ukraińskie słowo czerep odnosi się zarówno do czaszki, jak też do kielicha). Nie wolno zapomnieć nam o tym, że chrześcijański Mesjasz został również ukrzyżowany na „miejscu czaszki”, czyli Golgocie. A zatem jego ofiarna krew została przelana do czaszki! Kryje się w tym jednak coś więcej, niż wydawać się może na pierwszy rzut oka. Owo miejsce, jakim była Golgota, jest również powiązane ze znakiem Koziorożca (ang. Capricom) będącego półkozłem i półrybą lub półwężem. Capri wywodzi się z łaciny i znaczy „kozioł” albo „głowa”. Corn natomiast znaczy „róg”. A zatem otrzymujemy „róg na głowie” lub „róg kozła” – Golgotę.