Świetliści, Czuwający i Grigori

To, czy owi Świetliści, Czuwający, czy też Grigori rzeczywiście istnieli przez cały ten niezmiernie długi czas, jest do dziś sprawą dyskusyjną. Niemniej jednak dowodzi to, że starożytny wpływ Świetlistych był wówczas bez wątpienia wciąż obecny. Nawet Thesaurus Temporum, przetłumaczony na język łaciński w połowie XVII wieku, podaje nam chronologię wydarzeń związanych z owymi Gregori. W 1000 r. p.n.e. zstąpili oni na ziemię (primus egregorum descensus), a w 1487 r. p.n.e. zabrali Henocha do Raju (Enoch transferatur in paradisum) z powodu odstępstwa, którego dopuścili się upadli Czuwający. Wydaje się więc, że ta niezmiernie dawna koncepcja i opowieść o Świetlistych była wciąż bardzo żywa i potajemnie rozpowszechniana przez mistyków kilku ostatnich stuleci. Była ona nieodzowną częścią skrywanych przez nich tajemnic. Nasuwa się wobec tego pytanie: Skąd brała się u nich owa potrzeba utrzymywania tych informacji w sekrecie? Współcześnie Grigori postrzegani są w kręgach okultystycznych jako forma energii przypominającej moc kundalini! Na stronie internetowej różokrzyżowców odnajdujemy następującą informację: W skrócie rzecz ujmując, z mistycznego punktu widzenia, Egregor(e) [Grigori] (słowo pochodzenia łacińskiego) jest zbiorem obiektów wytworzonych przez grupę jednostek na płaszczyźnie astralnej. Egregor(e) może z czasem ulec zmianie, w zależności od poziomu reprezentowanego przez członków grupy. Każda grupa posiada swoje własne Egregor(e). Wszystkie grupy, które posiadają zdolność synchronizacji ze specyficznym Egregor(e), mają prawo utrzymywać, że są one autentyczne i że są kontynuacją wcześniej istniejących grup, które używały lub rozwinęły to konkretne Egregor(e).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *