TAGES

W rei. etruskiej dziecko wyorane z ziemi w okolicy miasta Tarąuinii. Jego ojcem był Geniusz. T. od razu posiadał niezwykłą mądrość oraz dar proroczy. Nauczył Etrusków zasad sztuki wróżbiarskiej (haruspicina) oraz, jak należy składać bogom ofiary. Jego nauki zostały spisane w języku etruskim i stanowiły podstawę etruskiego wróżbiarstwa. Księgi, które mu przypisywano, zawierały dane na temat obserwacji nieba i zjawisk niebieskich, zasady zakładania miast i świątyń oraz koncepcję podziału świętej przestrzeni (templum). Libri Tagetici to Libri haruspicini (wróżenie na podstawie badania wnętrzności zwierząt) oraz Libri acherontici (życie pozagrobowe i obrzędy rytualne niezbędne do zbawienia). Księgi te zostały przełożone na język łaciński w formie wierszowanej. Owe rytualne księgi haruspików
obok zasad wróżenia – zawierały też informacje o błyskawicach, trzęsieniach ziemi oraz tajemnicach płodności i urodzaju.
TAGIMASADAS – w panteonie scytyjskim bóstwo odpowiadające, wedle Herodota (IV, 59), greckiemu Posejdonowi.
TAKAMIMUSUBI (jap. „Duch Generujący Unoszenie się ku Górze i Rozpływanie Żywiołu”, tzw. „duch integracji”) – jeden z trzech, obok Amenominakanushiego i Kamimusubiego, shintoistycznych bogów-prastwórców, duchów stwórczych musubi wymieniony w pierwszych frazach księgi Kojiki. Jego rola w mit. japońskiej jest większa niż pozostałych bóstw stwórczych. T. pełni ważną rolę m.in. w micie związanym z zejściem bogów na ziemię ( Ninigi). Występuje też często z boginią -+ Amaterasu i, podobnie jak ona, uważany jest za protoplastę rodu cesarskiego w Japonii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *