Inne tematy

Tajemnica świętego Graala I ODNALEZIENIE ELIKSIRU ŻYCIA

person using laptop

W poprzednim artykule dowiedzieliśmy się o tym, jak wschodnie koncepcje kielichów z czaszek kryły w sobie tajemnicę mocy drzemiącej w naszym umyśle i jak następnie koncepcje te przerobione zostały na modłę zachodnią. W tym rozdziale przeanalizujemy natomiast pokrótce koncepcje, które rozwinęły się na Zachodzie i prześledzimy drogę, jaką przebyły one, zanim stopniowo przedostały się do naszej kultury za pośrednictwem średniowiecznych tekstów, w których starano się ukryć owe prawdy w obawie przez represjami ze strony Kościoła katolickiego.