Inne tematy

Tajemnicza historia Króla Artura i Robin Hooda

person writing on brown wooden table near white ceramic mug

W kilku ostatnich rozdziałach często pojawiały się nawiązania do legend o Królu Arturze i Graalu. Zrozumieć musimy, że kryją one w sobie tajemną wiedzę. Składają się na nią głębokie prawdy, ukryte w owych podaniach przez tajne związki, które nie mogły wygłaszać ich publicznie w obawie przed katolicką inkwizycją i chrześcijańską nietolerancją. Próbując poznać prawdę o tych strzeżonych przez tajne związki tajemnicach, zrozumieć musimy, co tak naprawdę usiłowały nam one przekazać w tych legendach i jakie mogą być powiązania owych legend z historią i genezą tajnych związków. Dowiedzieliśmy się już, że religia i ofityzm, czyli wężowy kult mądrości, stanowią podstawę tajnych związków na całym świecie. Czy to samo okaże się prawdą w przypadku opowieści o Królu Arturze i literacko powiązanej z nim postaci Robin Hooda? Zdaniem większości historyków okres arturiański przypada na V w. n.e., zatem w tym miejscu rozpocząłem swe historyczne poszukiwania „autentycznego Artura” i autentycznej „prawdy”.