a group of people in a room with a projector screen

TESZUB (huryc. Tessob, Tesśub\ urartyj. Teiseba)

Hurycko-urar- tyjski bóg-burza identyfikowany z Tarhuną i Taru. Naczelne bóstwo panteonu huryckiego. Małżonek bogini – Hebat. Wg teogo- nicznych mitów huryckich, Kumarbi, schwytawszy boga Anu, odgryzł mu genitalia i został zapłodniony jego nasieniem. W rezultacie z głowy Kumarbiego wychodzi T., po czym wszczyna wojnę o władzę i detronizuje Kumarbiego. Ten, chcąc odzyskać utraconą władzę, rodzi mściciela z diorytu Ullikummi, jednak i jego T. ostatecznie zwycięża. Przeciwnikiem T. było też mało znane bóstwo Srebro (być może, demon podziemnych skarbów). T. wyobrażany był w postaci byka. Towarzyszami T. dwa byki Szeri i Huri, które ciągną jego czterokołowy wóz. Świętym miastem T. było Kummi. T. i Hebat są centralnymi postaciami w zachowanym skalnym sanktuarium Jazyły- kaja. Kult T. szeroko rozprzestrzenił się w obrębie państwa hetyckiego. T. jako bóg burzy odpowiada sumeryjsko-akadyjskiemu Adadowi oraz zachodniosemickiemu Baalowi. TETYDA (gr. Thetis) – w rei. greckiej jedna z nereid, córka – Nereusa i Doris. Istniała przepowiednia, iż syn T. będzie potężniejszy od swego ojca. Wobec tego bogowie wydali ją za śmiertelnika Peleusa. T. urodziła Achillesa, którego chciała uczynić nieśmiertelnym; wobec sprzeciwu Peleusa, opuściła jego dom i zerwała małżeństwo. Nadal jednak opiekowała się Achillesem, a potem jego synem Neoptolemosem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *