Inne tematy

TEZCATLIPOCA

group of fresh graduates students throwing their academic hat in the air

W rei. azteckiej wielofunkcyjny, wszechobecny i wszechwiedzący bóg typu trikster, syn pary  Tonacatecuhtli i Tonacacihuatl, przybierający różne postacie i imiona, np. Telpochtli („Młodzieniec”), Yohualli Ehecatl („Nocny Wiatr”), Titlacauan („Ten, Którego Jesteśmy Niewolnikami”), Necoc Yaotl („Wróg Obu Stron”). W roli demiurga współpracował, ale i rywalizował z  Quetzalcoatlem, z którym, mimo zasadniczej odmienności, łączyły go wspólne cechy (por. majańską parę  Huracan i  Gucumatz). Wg tzw. „legendy o słońcach”, stwarzali oni na przemian kolejne światy po unicestwieniu dzieła przeciwnika za każdym razem inną katastrofą kosmiczną. W mitach T. wnosi zwykle niezgodę, knuje intrygi, postępuje samolubnie, np. kradnie staremu – Tlalokowi żonę – Xochiquetzal, popisuje się przed gawiedzią znajomością magii, aby czerpać przyjemność z oglądania tłumu gapiów tratujących się w tłoku na śmierć. T. budził lęk, ale bywał też szczodry i wspaniałomyślny. Przedstawiano go zwykle jako urodziwego młodzieńca. Spośród jego zewnętrznych cech i atrybutów najbardziej charakterystyczne jest „zwierciadło”, wskazujące na związek T. z magią, i jedna noga różna od drugiej, co upodabnia go do majańskiego Huracana. T. nie miał własnego przybytku w Tenoch- titlanie (był tu patronem telpochcalli, szkoły podstawowego stopnia), ale w pobliskim Texcoco posiadał wielką świątynię, którą kazał wybudować słynny poeta i władca owego miasta-państwa, Nezahual- coyotl.