Inne tematy

The judge cda

books on brown wooden shelf

Jak blisko jesteśmy ze sobą powiązani jako gatunek ludzki, tak też wyniki przedstawionych w niniejszej książce badań wykażą, że nasze poglądy polityczne i wierzenia religijne również wywodzą się z tego samego źródła.2 Wszystko, co rodzi się pod słońcem, rodzi się przecież z czegoś, a nie z niczego. Nowe religie są w rzeczywistości nowymi wersjami starszych religii, funkcjonują pod nową nazwą i w innej otoczce, lecz opierają się na tych samych wierzeniach. Analizując historię, możemy poznać i zrozumieć cykliczne wzorce ludzkich zachowań, co z kolei ma nam ułatwić przewidywanie przyszłości przynajmniej tak się powszechnie uważa. Przyjrzymy się więc istnieniu życia i świadomości oraz prześledzimy, skąd się ono wzięło i dokąd podąża. Przemierzymy tysiąclecia tajemnic, aby zrozumieć rzeczywistą historię opartą na faktach i dowodach. Dowiemy się wówczas, czy naprawdę istnieje ogólnoświatowa konspiracja, a jeśli tak, to dokąd nas ona prowadzi. Ustalimy motywy, zajmiemy się poszukiwaniem nowych danych, przeanalizujemy istniejące już dokumenty w zupełnie nowym świetle, a wszystko to w celu uzyskania całościowego spojrzenia na odległe cywilizacje w różnych momentach historii i w celu ostatecznego stawienia czoła tajemnicom wiary.