Inne tematy

Tolurex 500 sc opinie

person using MacBook Pro

Uświadomienie sobie, że od wieków karmieni byliśmy kłamstwami na ich temat, serwowanymi nam przez kolejne pokolenia historyków. Niemniej jednak pamiętać musimy, że to właśnie owym profesjonalistom zawdzięczamy zgromadzenie olbrzymich ilości informacji, a także przekazanie nam relacji na ich temat, przypuszczalnie opierających się na faktach, lecz ukształtowanych pod wpływem ich własnego światopoglądu, zależnego od czasu i miejsca, w którym żyli lub żyją. Bez trudu, jaki włożyli oni w swe badania, niemożliwe byłoby powstanie książki takiej jak ta, pomimo tego, iż jej końcowe wnioski zdecydowanie różnią się od powszechnie przyjętych poglądów na ten temat. Musimy pamiętać, że wiele książek historycznych, po które dziś sięgamy, zostało napisanych, a w najlepszym razie opracowanych, w zdominowanych przez chrześcijaństwo czasach wiktoriańskich, kiedy każda teoria i fakt dopasowywane były do chrześcijańskiej wizji świata. Kiedy odkryto na przykład, że istniały starożytne ukrzyżowane bóstwa starsze od Chrystusa, ich obecność pomijano milczeniem, niszczono świadectwa ich istnienia, a nawet próbowano udowadniać, że są one boską zapowiedzią przyszłego ukrzyżowania Chrystusa. Jest to oczywiście kompletna bzdura, rozpowszechniana przez religię, która – jak się o tym wkrótce przekonamy sama powstała ze starożytnych kultów.