Inne tematy

TORE (efe „Las”)

woman and man sitting in front of monitor

Istota najwyższa Pigmejów Efe znad Ituri (Afryka), u innych Pigmejów zwany Epilipili, i Khmvum, Kalisia, Arebati. Las jest fizyczną manifestacją siły duchowej, mocy kosmicznej megbe. T. jest upostaciowieniem jej źródła, fizycznie wyobraża ją wegetacyjna potencja lasu. Efektem jej działania jest szczęście i powodzenie łowieckie, skuteczność, siła fizyczna, autorytet człowieka. T. mieszka w dziuplach starych drzew, jamach ziemnych. Kiedy kroczy, słychać, jak w marszu ociera się o konary drzew. Jest przede wszystkim Ojcem Ludzi i Panem Dzikiej Zwierzyny, pozwala myśliwym chwytać i zabijać swoje zwierzęta, skoro jest im to konieczne do życia. Od niego zależy powodzenie w łowach, prowadzi myśliwych do zwierzyny i kieruje strzałami, sprawiając, że mogą trafić w żywy cel. Czasowo zamieszkuje Księżyc, skąd śledzi czyny ludzi. Czasami przyjmuje postać olbrzymiego słonia-samotnika Gor(u), ojca i władcy wszystkich słoni i patrona myśliwych. Jako słoń dźwiga niebo na grzbiecie, grzmot jest jego rykiem. Jest wszechwiedzący, niczego się przed nim nie zatai. Każdy, kto umiera, jednoczy się z T., powracając na Księżyc lub do lasu w formie energii duchowej. TORNRAK, inua (eskim. tornaq – „dusza”, „duch”) – eskimoskie istoty demoniczne, duchy przyrody mieszkające we wzgórzach, jeziorach i skałach. T., zwykle wyobrażane w postaci jednonogich karłów lub olbrzymów, mają ambiwalentny charakter, szkodzą ludziom, ale pokonane przez kandydata na szamana stają się zwykłe jego duchami opiekuńczymi. Najpotężniejszy z nich, Torngarsoak – „Wielki Duch”, władca morskich stworzeń u Eskimosów Labradoru, pojawia się w postaci białego niedźwiedzia lub człowieka o ciele pokrytym oczami.