Inne tematy

TOTOCHTIN

pile of books beside white printer paper and black ballpoint pen

W rei. azteckiej bóstwa pulque, napoju alkoholowego z agawy, znane też pod nazwą centzon t. („czterysta królików”). Niektóre z nich mają bardziej wyraziste sylwetki i noszą własne imiona, np. Macuiltochtli („Pięć Królik”) czy Patecatl, który wraz ze swą małżonką – Mayahuel był przywódcą t. TOYOUKE (jap. „Niewiasta, Która Wzbrania Marnotrawić Wiele Jadła”) – shintoistyczna bogini zboża i obfitego pożywienia, uważana za córkę boga źródeł Wakumusuta (lub utożsamiana z tym bóstwem). T. utożsamiana bywa również z Ógetsu-hime – córką – Izanagiego i Izanami. Jej shintai (przedmiot, przez który przejawia się bóstwo i który je symbolizuje) stanowi wiązka dojrzałych kłosów ryżu. Należała do najważniejszych bóstw. T., która zamieszkiwała świątynię Manai w kraju Tamba, przeniosła się do gekü („przybytek zewnętrzny”) świątyni w Ise (Ise-jinja) na prośbę bogini – Amaterasu, która zamieszkuje naikü („przybytek wewnętrzny”) tejże świątyni. Bogini obfitego pożywienia utożsamiana jest również z -+ Inari (bóstwo ryżu) i czczona w licznych świątyniach Inari. Zob. też Tsukiyomi. TRIPTOLEMOS – w mit. greckiej heros lokalny czczony zwłaszcza w Eleuzis (koło Aten). Początkowo uważano go za króla Eleuzis, później za syna króla Keleosa i Metanejry. W nagrodę za gościnność u pary królewskiej Demeter nauczyła ich syna T. uprawy roli i poleciła mu rozpowszechniać tę umiejętność wśród ludzi. W ten sposób T. stał się jednym z dobroczyńców ludzkości. Ustanowił też kult Demeter w Eleuzis oraz święta ku jej czci, Tesmoforie. Po śmierci T. został w Hadesie jednym z sędziów, obok Ajakosa, Minosa i Radamantysa.