Inne tematy

Trzy stopnie naszej ponownej analizy Graala

person holding pencil near laptop computer

Pamiętając o tym wszystkim, co zostało powiedziane, musiałem więc ponownie zająć się gruntownym zbadaniem całego mitu Graala, podczas którego czekało mnie dokonanie wstrząsających odkryć. Istnieje znany pogląd, według którego Graal jest swoistą podróżą, sposobem samodoskonalenia. W związku z tym postanowiłem zapoznać się ze wszystkimi tekstami, poświęconymi zagadnieniom Graala, do których udało mi się dotrzeć i przeanalizować je z tego gnostyckiego punktu widzenia. Utwierdziło mnie to w przekonaniu, że jest to całkowicie słuszny punkt widzenia i że literatura poświęcona tematyce Graala kryje w sobie gnostycką zasadę mówiącą o „wzajemnym łączeniu się przeciwieństw”. Gnostycy to nic innego, jak wczesnochrześcijański tajny związek, który, ratując się przed represjami ze strony Kościoła katolickiego, zaczął funkcjonować jako tajna organizacja. Pierwotni gnostycy znani byli jako ofi- ci, czyli po prostu „czciciele węża”. Czcili oni mądrość węży, posługując się przy tym wspaniałą symboliką, która towarzyszy nam do dziś. Jest to symbolika związana z łączeniem się bliźniaczych energii natury wężowej, która oznacza łączenie się ze sobą przeciwieństw.