Inne tematy

TUNDERKIRALYNÓ

white book on brown wooden table

Centralna postać mit. węgierskiej odziedziczona po najstarszej warstwie paleoazjatyc- kiej. Pierwotnie bogini światła i życia, mocy życiowej promieni słonecznych i późnopaleolityczna Pani Zwierząt ( Potnia Theron). W opowieściach o drzewie sięgającym nieba T. jest królową rajskiego kraju nimf – tunderek. Zakochuje się w ziemskim śmiałku ( Janczi), którego poślubia. Przez niefrasobliwość męża dostaje się w moc swego śmiertelnego wroga – władcy gór, burz i zimy Sarkany. Po ciężkiej walce i wielu próbach zostaje wyzwolona przez męża, co powoduje odrodzenie życia na ziemi. T. jest nieufna w stosunku do ludzi i nie lubi śmiałków, którzy wdzierają się nieproszeni do jej krainy. W postaci T. odnajdujemy wiele wątków euroazjatyckich: kradzież świateł niebiańskich, porwanie bogini wegetacji itp. T. przypomina zarówno japońską Amaterasu, jak i chińską Wielką Władczynię Zachodu ( Si Wang Mu). Królowa Nimf ma także wiele innych odpowiedników azjatyckich i europejskich. Szczególnie dużo odmian tej postaci występuje u Finów. W mit. węgierskiej występuje także pod innymi imionami: Tunde („Marzenie”, „Pragnienie”), Tunderhelgy („Władczyni Nimf”), Tunderassony („Pani Nimf”), Tunderfeny („Światło Nimf”).