Inne tematy

TURAN

woman in black long sleeve shirt sitting in front of silver macbook

Ważne bóstwo etruskie. Była boginią miłości, płodnościowych sił przyrody i szafarką wszelkiej pomyślności. Opiekowała się władzą królewską. Na rysunkach zdobiących zwierciadła przedstawiano ją w scenach mitologicznych związanych z – Afrodytą. Najwcześniejsza dedykacja wotywna dla T. w greckiej świątyni etruskiego portu Gravisca pochodzi z IV-III w. p.n.e. Być może, T. nie jest imieniem bogini, lecz jej epitetem, a imię znali tylko wtajemniczeni. Przedstawiano ją ze skrzydłami, gołębiem w ręce i w towarzystwie panter. Jej atrybutami były gołąb i łabędź. T. utożsamiano z grecką Afrodytą i rzymską Wenus. TURMS – bóg etruski najprawdopodobniej związany z mocami podziemnymi. Być może, jego drugie imię brzmi Hermu, gdyż funkcje, atrybuty i wygląd T. są takie same jak Hermesa. Posiadał specjalne kolegium kapłańskie, zajmujące się jego kultem jako przewodnika dusz. Był też opiekunem handlu. Czczono go w Arretium.
TURSAS, Turso – w mit. fińskiej olbrzym, potwór morski, przywoływany w zaklęciach przeciwko zastrzałom. TURUL – mityczny praojciec narodu węgierskiego – święty ptak totemowy lub postać najwyższego Boga ( Isten). Ma cechy orła kruka. Jest mistycznym ojcem Attyli i Almosa. TWASZTWAR (sanskr. Tvastri) – indyjski demiurg, sławiony w Wedach boski rzemieślnik, odpowiednik Hefajstosa, w Puranach identyfikowany nieraz z Pradżapatim i Wiśwakarmanem. Jest tym, który nadał formę światu, a także dawcą długiego życia, powodzenia i bogactwa.