Inne tematy

Tworzenie na powierzchni ziemi rysunków

person in red shirt wearing black and gray headphones

Używając do tego ręki lub patyków, a następnie odczytywana jest na ich podstawie odpowiedź. Służą temu specjalne kody i symbole, które znają wyłącznie wtajemniczeni. Symbole te to zwykle linie, kropki i gwiazdy. Końcowy symbol jest prawdopodobnie tym, który powinniśmy zapamiętać, a zawiera on w sobie znak ryby, jednakże nie dotyczy to współczesnych technik geomancji. Arabowie posługiwali się przypadkowymi znakami, które następnie odczytywali. W innych częściach świata podrzucano natomiast w powietrze pewną ilość ziemi, po czym interpretowano kształty, powstałe na powierzchni po jej upadku. W Chinach najbardziej skomplikowaną formą geomancji było feng shui (znaczące dosłownie „wiatr i woda”), zajmujące się interpretacją oplatających Ziemię linii energetycznych (zwanych ścieżkami smoka) i zastosowaniem otrzymanych na tej podstawie informacji do jak najbardziej korzystnego umiejscowienia grobowców i świątyń. Chińczycy używają podobnej techniki, lecząc ludzi przy pomocy akupunktury, która jest niezwykle popularnym i podobno skutecznym typem medycyny alternatywnej.