Inne tematy

UKKO(NEN)

man standing in front of group of men

W mit. fińskiej najwyższe bóstwo pełniące przede wszystkim funkcję boga burzy i deszczu, małżonek – Rauni. U. darzył urodzajem, ale też pomagał położnicom, otwierając ich łona, tak jak otwierał niebo, by mógł spaść deszcz. Jego święto, mające charakter agrarny, obchodzono na wiosnę, składając ofiary w specjalnych kobiałkach z brzozowej kory i spożywając dużą ilość alkoholu.
UKU – w mit. estońskiej najwyższy bóg, odpowiednik fińskiego Ukko, czczony także pod innymi imionami. ULGEN (tur. Bai Ulgen – prawdopodobnie „Bardzo Wielki”, „Wyniosły”) – niebiańska najwyższa istota Turków ałtajskich, stwórca świata, odpowiadający turecko-mongolskiemu Tengri. Razem ze swoim oponentem Erlikiem stworzył człowieka i urządził świat, wprawiając niebo w ruch. Po zepchnięciu Erlika do podziemi wstąpił do najwyższego nieba, gdzie zasiada na złotym tronie (górze kosmicznej Ałtyn Tu) i przyjmuje największych szamanów korzystających z pomocy jego 9 dziewiczych córek. Nadal pomaga ludziom i opiekuje się nimi, posyła na ziemię swoich posłańców. On daje płodność ludziom i bydłu, obfite zbiory, włada piorunami. Spotyka się z Erlikiem na granicy światów, by ustalić losy każdego człowieka. Ma postać siwobrodego starca, jego 7 synów stało się opiekunami rodów ałtajskich.