shallow focus photography of books

Układ Słoneczny w równowadze

Cykl dnia i nocy jest nieco inny w różnych częściach świata. W niektórych miejscach na przykład noce są dłuższe, a dni krótsze i natura przystosowała się tam do takiego właśnie cyklu. Sezonowe zaburzenie afektywne (Seasonal Affecive Disorder, albo SAD) to zespół stanów depresyjnych, będących skutkiem wpływu na nasz organizm długich nocy. Na równiku, gdzie słońce świeci silniej i dłużej, zaburzenie to nie występuje, a jego istnienie podawane jest w wątpliwość. W niektórych częściach świata spotykamy się z występowaniem czterech pór roku. W innych wygląda to inaczej. W tropikach istnieją tylko dwie pory: deszczowa i sucha. Klimatowi monsunowemu towarzyszą trzy pory: zimna, gorąca i deszczowa. Na obszarach podbiegunowych zmiana temperatury z letniej na zimową ma bardzo gwałtowny przebieg. Ludzie, zwierzęta oraz roślinność doskonale przystosowały się do różnych pór roku, w których żyją i równie dobrze dostosowała się do nich ich mitologia. Posiadany przez nas gruczoł zwany szyszynką dokonuje pomiaru poszczególnych pór roku oraz długości dnia. To właśnie on pomaga nam przystosować się do różnych pór roku występujących we wszystkich częściach świata. Wiele gatunków zwierząt, a wśród nich niektóre gatunki ptactwa, są w stanie dokładnie przewidzieć pogodę, aby móc w ten sposób właściwie zaplanować swą migrację. Występująca w Wielkiej Brytanii biedronka pomarańczowa jeszcze nigdy nie pomyliła się w swych długoterminowych przewidywaniach dotyczących zimy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *