Inne tematy

,,Umysł, ciało i duch”

boy in black hoodie sitting on chair

Astrologia w wydaniu dostępnym w gazetach i czasopismach oraz w książkach z kategorii „Umysł, ciało i duch” jest tą astrologią, która znana jest społeczeństwu i która została do takiego stopnia uogólniona i skomercjalizowana, że stała się zupełnie bezużyteczna. Znaczenie samych planet, a co ważniejsze ich położenia w Układzie Słonecznym w danym momencie, będzie inne dla każdego człowieka. Różne oddziaływania pochodzące z wibracji każdej z planet, a szczególnie zmiany owej wibracji na skutek zmiany położenia danej planety względem innych planet systemu słonecznego, są niemalże nieodczuwalne i niemożliwe do zmierzenia. Niemniej jednak, ponieważ wibracje te bezustannie bombardują Ziemię, ich wpływ na świadomość każdego mieszkańca naszej planety jest niezmiernie silny, a wypływające z nich znaczenie dla każdego człowieka zależne jest od położenia planet dokładnie w chwili jego poczęcia i narodzin. Z faktu, że większość z nas została poczęta i narodziła się w różnym czasie, wynika różnorodność naszych wierzeń, doznań i światopoglądów. Wszystko to znajduje swe odbicie w pozycji poszczególnych planet w cyklonicznym, cyklicznym ruchu naszego systemu słonecznego, który swym działaniem przywodzi na myśl gigantyczny kosmiczny zegar, zawierający we wszystkich swoich cyklach, przypominających cykle biorytmiczne, wytyczony „plan” dla każdego poszczególnego życia na tej planecie.