Inne tematy

UNI

person holding pencil near laptop computer

Ważna bogini etruska. Wraz z Tinem i Menrvą tworzyła główną triadę panteonu etruskiego. Była opiekunką władzy królewskiej. Z licznych inskrypcji wynika, iż czczono ją w wielu miastach: Volaterrae, Cortonie, Placencji, Peruzji, Pyrgi i Kapui. W Veii była patronką polis i jej głównym bóstwem. Miała tam świątynię U. Królowej z drewnianym posągiem bogini. Po zburzeniu Veii, w 392 r. p.n.e. kult U. przeniesiono do Rzymu i wzniesiono jej świątynię na Awentynie (Juno Regina). Utożsamiano ją z fenicką Astarte, grecką Ejlejtyją (lub Herą) i rzymską Junoną. UNKULUNKULU (zuluski „Bardzo, Bardzo Stary” lub [u] Mun- ku-lu-nkulu – „Wielki Bóg”) – bóg Zulusów (Afryka), prawdopodobnie deifikowany przodek prawodawca i heros kulturowy, zwany Ukwili („Mądry”). Narodził się razem ze Słońcem i Księżycem i wprawił je w ruch. Jako obojnak sam zrodził pierwszych ludzi. Ofiarował ludziom ogień, nauczył posługiwania się narzędziami i uprawy ziemi. Obdarzył wszystko nazwami, rozdzielił czynności mężczyzn i kobiet. Ponieważ przez lekkomyślność kameleona ludzie muszą umierać, U. sprawił, że mogą mieć dzieci, dał im też czarowników, by leczyli ich z chorób. Został władcą nieba, twórcą losów ludzi, których karze piorunami. Jego kult miał wyprzeć postać Inkosi Epezulu – „Władcy Nieba”.