person using laptop

UROM

W mit. udmurckiej pierwszy człowiek stworzony przez Inmara z czerwonej gliny. U. i jego żona skosztowali zakazanego napoju, skalanego przez – Keremeta (2) śmiercią i grzechem, dlatego zostali przez stwórcę wygnani z raju i skazani na zagładę. URUNG AJYY TOJON (jakuc. Urung Ajyy Tojon – „Biały Bóg- -Gospodarz”) – u Jakutów (Syberia) główne, dobre bóstwo niebiańskie, stwórca świata, władca niebiańskich duchów ajyów, źródło płodności świata. Młodszy brat Ułuu Tojona, którego pokonał w walce o władzę nad światem. Mieszka w najwyższym niebie, gdzie nigdy nie zachodzi słońce. Utożsamiany jest ze Słońcem, które uznawano za jego widzialną postać lub żonę (Kun-tolomon-Chotun). Poświęcona mu jest wszelka zwierzyna białej maści, na łąkach niebiańskich pasą się tabuny siwych koni składanych mu w ofierze na ziemi. Aby ulżyć ludziom, U. A. T. ofiarował im moc szamańską za pośrednictwem swego posłańca, orła. Korzystają z niej biali szamani. URYZMAG – w osetyńskich (Kaukaz) Opowieściach o Nartach bohater, wielki wojownik Nartów, syn Ahsartaga i Dzerassy, bliźniaczy brat Hamyca. Wychował znalezioną przy grobie matki Satanę. Ta zakochana w nim doprowadziła do śmierci jego małżonki, Eldy, potem sama go poślubiła. U. kierował łupieżczymi najazdami Nartów, walczył z demonicznymi uajgami. Kiedy zestarzał się i stracił siły, poprosił, by go wrzucono do wody. Trafił do lochów władyki czarnomorskiego i dzięki zaszyfrowanej wiadomości, którą prawidłowo odczytała Satana, sprowadził Nartów, którzy pobili złego władcę. U. wynalazł sztukę warzenia piwa, przewodził na wszystkich spotkaniach Nartów, organizując ich życie społeczne. Spośród 17 synów jego i Satany przy życiu pozostał tylko Asana, pozostali zginęli z jego ręki. U. zginął wraz z pozostałymi Nartami, walcząc z bogiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *