group of people using laptop computer

W I Księdze Henocha

Henoch podaje nam nawet imiona owych Czuwających, które, jak zauważyłem, są przetłumaczonymi imionami Świetlistych z dodanymi końcówkami: Te są imiona świętych czuwających aniołów. Uriel, jeden ze świętych aniołów, mianowicie [anioł] gromu i drżenia. Rafał, jeden ze świętych aniołów, [anioł] duchów ludzkich. Raguel, jeden ze świętych aniołów, który dokonuje zemsty nad światem świateł. Michał, jeden ze świętych aniołów, mianowicie ten, który jest nad najlepszą cząstką ludzkości, nad narodem [izraelskim]. Sa- rakael, jeden ze świętych aniołów, któremu podlegają duchy ludzi nakłaniających do grzechu. Gabriel, jeden ze świętych aniołów, któremu podlega raj, węże i Cherubini. Remiel, jeden ze świętych aniołów, którego Bóg ustanowił nad tymi, którzy powstają (z martwych). (Apokryfy Starego Testamentu, ks. Ryszard Rubinkiewicz SDB (Opracowanie i wstępy), Warszawa 1999, tłum. Księgi Henocha (etiopskiej): ks. Ryszard Rubinkiewicz, str. 150) Zauważyć należy, że Gabrielowi, zwiastunowi narodzenia Jezusa oraz przewodnikowi i nauczycielowi Mahometa, podlegają węże. Remielowi podlegają natomiast ci, którzy powstają z martwych ci, którzy poszukują oświecenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *