Inne tematy

W istocie rzeczy każda wioska posiadała jednego z nich

love to learn pencil signage on wall near walking man

Dla owych Hebrajczyków Elohim były bóstwami świata przyrody z czasów starożytnego Sumeru. Według książki Morals and Dogma autorstwa Alberta Pike’a, znanego historyka i wolnomularza, Elohim byli „gospodarzami niebios”, którzy poruszali się między niebem a ziemią, przenosząc wiadomości od i do boga, albo przywódcy (Jahwe). Ci niebiańscy gospodarze byli oczywiście uosobieniem świecących na nocnym niebie gwiazd. Niektórzy spośród świetlistych określani byli mianem Czuwających, przypominających boskich aniołów. Jahwe Elohim znaczy po prostu „przywódca świetlistych”. Mamy tu wobec tego występujących w liczbie mnogiej Elohim, albo świetlistych, którzy występują w roli bogów i ważniejsi są nawet od samych królów. To właśnie oni posyłają Czuwających, aby ci sprawowali nadzór nad ludźmi i, jak to zauważa Sitchin, obecni są oni także w Egipcie. Wspomniane przez Sitchina w jego książce określenie Ta Neter przypomina egipskie Ntr. Jest to nazwa, którą określano Ptaha i innych bogów, i znaczy ona strażnik lub obserwator. Ta Neter to także nazwa cieśnin Morza Czerwonego, łączących Mezopotamię i Egipt, miejsca znanego też jako miejsce bogów. Słowo Neter albo Ntr powiązane jest znaczeniem i pochodzeniem z pojęciem neutralności i oznacza przechodnie miejsce lub przejściowy stan, takie jak ścieżka pomiędzy kolumnami lub też stan pomiędzy przebudzeniem i snem, o którym była już wcześniej mowa w tym artykule.