Inne tematy

W zasadzie cały współczesny mit Graala jest błędny

a pile of plastic letters and numbers on a pink and blue background

Chociaż nie mam już tak naprawdę w tym krótkim artykule miejsca na omówienie kwestii kamienia filozoficznego, wspomnę tylko, iż zgodnie z moimi ustaleniami, uosabiał on zarówno gnostycki aspekt symbolizowanej przez węża mądrości, jak również jej dwoistą naturę i że w tekstach z dziedziny alchemii posługiwano się też nim jako określeniem dla prawdziwej mieszanki jadu węża z krwią. W swych wnioskach na temat kamienia filozoficznego zgadzam się z poglądem Wolframa von Eschenbacha, niesławnego autora, piszącego na temat Graala, którego zdaniem kamień filozoficzny i Graal były w istocie jednym i tym samym. Tak więc w zasadzie cały współczesny mit Graala jest błędny. Nie tylko cała najnowsza teoria „linii potomków Chrystusa”, ale również pierwotna koncepcja, zgodnie z którą był on w dosłownym znaczeniu kielichem, do którego spłynęła krew ukrzyżowanego Chrystusa, nie mają racji bytu. W istocie rzeczy, wymowa owego mitu jest czysto symboliczna i właśnie taką powinna pozostać, ponieważ jako dobry wąż Chrystus darował nam swój prawdziwy eliksir życia wiecznego zarówno w gnostyckich psychologicznych koncepcjach, takich jak kundalini, jak w dosłownym sensie, jako jad i krew węża. Inną cechą charakterystyczną węża, która łączy go z Chrystusem, jest zrzucanie przez niego wylin- ki. Węże regularnie zrzucają swą łuskę, co w oczach starożytnych oznaczało odradzanie się. Proces ten został następnie skopiowany w scenie z Chrystusem zrzucającym całun w jaskini.