Inne tematy

Wiedźmy z zugarramurdi

silhouette of child sitting behind tree during sunset

Musimy także zrozumieć, że wielu historyków, artystów, budowniczych, polityków, religioznawców i innych pragnęło przekazać prawdę na ten temat, lecz nie mogli oni tego uczynić. Dlatego też posługiwali się w tym celu szyframi, kodami i symboliką, które pozostawili do odszyfrowania zarówno swoim współczesnym, jak też przyszłym pokoleniom. Urok używanych przez nich symboli polegał na tym, iż wiele z nich funkcjonowało już w powszechnie przyjętej religii, a zatem można było posługiwać się nimi do przekazywania ukrytych treści, czyniąc to pod osłoną głównego nurtu religijnego. Symbole kryją się wokół nas, tworząc trop wiodący nas do ukrytego skarbu. Stykamy się z nimi na każdym kroku, począwszy od symbolicznej architektury i witraży w oknach średniowiecznych kościołów, a skończywszy na przykład na umieszczonym na firmowej furgonetce logo. Znak używany przez moją firmę oznaczał przemianę fazową, czyli przechodzenie jednej substancji w drugą. Był to idealny symbol dla firmy marketingowej. Niemniej jednak nie każdy był w stanie to zauważyć. Znak ten czytelny był wyłącznie dla ludzi posiadających wiedzę na ten temat. Dla innych był on zwyczajną strzałką z falistą linią. I tak oto ukryłem symboliczny znak w zwyczajnie skądinąd wyglądającym firmowym logo.