Inne tematy

wiele faktów pozostaje ukrytych przed nami

brown wooden book shelves with books

Z powodu panujących przez wieki przesądów i nietolerancji, że poznanie niektórych z nich wzbudzi w nas niepokój. Każdy, kto ogląda ten artykuł, nie pozostanie obojętny na przedstawione w niej dowody. Jej lektura będzie wyzwaniem dla dotychczasowych przekonań religijnych i osobistych uprzedzeń czytelnika, który też zapewne nie zechce uznać za fakt wszystkiego, o czym będzie w niej mowa. Znaczna część przedstawionych tu dowodów może być interpretowana na wiele różnych sposobów. Wszystkie one, o ile tylko są znane, zostały w niej przedstawione. Gdy pojawiała się konieczność zaprezentowania odmiennych poglądów, zaczerpnięte zostały one z oryginalnych źródeł. W artykule tym pojawiają się wszystkie odłamy religijne, bez względu na to, czy klasyfikowane są one jako kulty, odłamy okultystyczne, czy też jako religie należące do głównego nurtu. W naszych poszukiwaniach prawdy przeanalizujemy wszystko, co można pomieścić na stronicach artykułu. Zaczniemy od postaci Adama i Ewy, a na koniec dotrzemy aż do świata współczesnej nauki. Następnie podejmiemy próbę zrozumienia początków naszych systemów wierzeń i tego, skąd wzięły się niektóre, szczególnie niezwykłe, spośród nich. Przedstawione zostaną także wsparte faktami dowody na to, jak na przestrzeni wieków nasze systemy wierzeń były używane, nadużywane i manipulowane przez tajne i zabójcze ugrupowanie, którego historia liczy tysiące lat.