Inne tematy

Wielka Piramida Cheopsa w Gizie pełniła rolę bramy, przez którą uchodził umysł/dusza

woman and man sitting in front of monitor

W swym referacie zatytułowanym „The Great Pyramid Texts” Clesson Harvey zauważa, że w piramidach w Sakkarze znajduje się ponad trzy tysiące inskrypcji kolumnowych pochodzących z okresu V i VI dynastii, które jego zdaniem są kluczem do poznania tajemnicy tego, w jakim celu wznoszono piramidy. Są wśród nich zaklęcia i magiczne formuły, które były wypowiadane w określonych miejscach piramidy, a w „górnym korytarzu, komorze, galerii i szybie znajduje się niewiarygodnie stary megalityczny hieroglif. Ów hieroglif, czy też wyrażenie, tłumaczy się, co zdumiewające, jako „gwiezdne wrota” i „bramę prowadzącą do tunelu”. Biorąc pod uwagę fakt, że niestety hieroglify większości piramid nie przetrwały do naszych czasów, odnalezienie i odszyfrowanie wspomnianego hieroglifu jest nieprawdopodobnym odkryciem. W istocie rzeczy, prawdopodobnie istniało dużo więcej tego typu informacji, które przez wieki uległy kompletnemu zniszczeniu. Świadczy o tym choćby zapis, że podczas rzekomej podróży Herodota do Egiptu w V w. p.n.e. ściany piramidy całe pokryte były na zewnątrz pismem.