Inne tematy

Wieżę Giganta

person holding pencil writing on notebook

Wielu historyków łączy Wieżę Giganta na maltańskiej wyspie Gozo z wieżą, o której kapitan Oliver, XX-wieczny historyk, powiedział: Być może te loculi [małe otwory] przeznaczone były do umieszczania w nich małych bożków tułowiach [pozbawionych głów] wykonanych z kamienia lub gliny, które przypominały tradycyjne żeńskie figurki hinduskie przedstawione na licznych dużych i małych, prymitywnie ociosanych kamiennych stożkach (być może będących świętymi symbolami analogicznymi do większych stożków kamiennych z wyrzeźbionymi na nich piersiami kobiecymi znajdujących się w zniszczonych nuragghi na Sardynii) spotykanych w owych ruinach. Przypominające je małe piramidalne stożki, które zdaniem niektórych mają przedstawiać promienie słoneczne, zobaczyć można w rękach kapłanów klęczących przez świętym bogiem-wężem na malowidłach egipskich. Dalsze przykłady okrągłych wież odnaleźć można w miejscach tak odległych, jak Ameryka Południowa, Nowy Meksyk, Kolorado, Utah, Chichen Itza, Afryka i wielu innych. Wszystkie one powiązane są z energią natury wężowej i kultem węża i wiele z nich posiada te same astronomiczne parametry ustawienia.