Inne tematy

Wojnach bogów i ludzi

woman standing in front of children

A zatem nawet w czasach starożytnego Egiptu, zanim jeszcze powstała Księga Umarłych, istniało wiele niejasności na ten temat. Jak pisze Sitchin w Wojnach bogów i ludzi. Według zapisów egipskich przybyli oni do Egiptu z Ta-Ur, „dalekiego/obcego kraju”, którego nazwa Ur oznaczała „dawny”, lecz mogła też być nazwą rzeczywistego miejsca – miejsca dobrze znanego z mezopotamskich i biblijnych zapisów: starożytnego miasta Ur w południowej Mezopotamii.  Należy zaznaczyć w tym miejscu, że jest to to samo Ur, z którego, jak przyjęto sądzić, wywodził się Abraham, ojciec trzech największych religii świata. Zgodnie z pochodzącą z Mezoameryki Legendą o Votanie (zauważmy podobieństwo z nordyckim Wotanem, o którym mówi się, że przybył zza morza), Votan ów był wężem, który wywodził się z ludu z Kan i nazywany był stróżem lub czuwającym. Widoczne jest tu zdumiewające podobieństwo do starożytnej krainy Kanaan, o czym mówi między innymi Zelia Nuttal w Papers ofthe Peabody Museum.