Inne tematy

Zgodnie z Księgą Jubileuszów

person in red shirt wearing black and gray headphones

Czuwający to synowie boga, o których mowa jest w Księdze Rodzaju, wysłani ze swych niebiańskich siedzib, aby kierować ludźmi. Wydaje się jednak, że popadli oni w jego niełaskę, ponieważ połączyli się z córkami człowieczymi, za co zostali odrzuceni, a owocem zawartych przez nich związków były znane nam dziś upadłe anioły. Niemniej jednak, jak podaje Słownik aniołów, w tym aniołów upadłych, nie wszyscy Czuwający zstąpili z nieba, a ci, którzy tego nie uczynili, zyskali miano świętych Czuwających, zamieszkujących w piątym kręgu niebios. Jako że Henoch zeznawał przeciwko owym upadłym Czuwającym, znalazł się on pod ochroną sprawujących władzę Świetlistych i przeniesiony został do Edenu (Eden znaczy płaskowyż, a zatem jest to konkretne miejsce): Ja Henoch błogosławiłem Wielkiego Pana i Króla Wieczności i oto Czuwający przemówili do mnie, Henocha pisarza, i powiedzieli mi: „Henochu, pisarzu sprawiedliwości! Idź, powiedz Czuwającym nieba, którzy opuścili wyżyny niebieskie i odwieczne święte miejsce i skalali się kobietami i postąpili tak, jak czynią synowie ludzcy, wzięli sobie żony i zupełnie się zepsuli na ziemi. Nie będą oni mieli na ziemi ani pokoju, ani przebaczenia grzechu, albowiem nie nacieszą się swymi synami. Zobaczą, jak ginąć będą ich umiłowani, i opłakiwać będą zniszczenie swoich synów i będą za nich się wstawiać przez wieki. Ale nie zaznają ani miłosierdzia, ani pokoju”. (1 Henoch, 12, 3-6) CApokryfy Starego Testamentu, ks. Ryszard Rubinkiewicz SDB (Opracowanie i wstępy), Warszawa 1999, tłum. Księgi Henocha (etiopskiej): ks. Ryszard Rubinkiewicz, str. 147)