Inne tematy

Złotooki w domu

pencils on blue table

Musimy również zachować ostrożność i nie próbować doszukiwać się w tych tekstach zbyt wiele, ponieważ może się wówczas pojawić niebezpieczeństwo interpretowania ich z dzisiejszego punktu widzenia. Ostatnimi czasy pojawiły się liczne książki, w których starożytne budowle i teksty wykorzystywane są jako dowody świadczące  o „wizytach istot pozaziemskich”. Pominąwszy inne, bardziej ziemskie wyjaśnienia ich istnienia oraz kompletny brak zrozumienia ówczesnych tradycji religijnych i kulturowych, dowody te są często nadużywane dla poparcia z góry założonych poglądów czy też teorii. Innym tego przykładem jest posługiwanie się przez współczesnych kaznodziejów biblijną Księgą Objawienia (Apokalipsą św. Jana) jako „dowodem” na bliskość ponownego nadejścia Pana. Wskazują oni na ukryte znaczenia, odnoszące się do wojny nuklearnej i dyktatorów rządzących na Bliskim Wschodzie w taki sposób, jakby sami doświadczyli boskiego objawienia. Każdy historyk zgodziłby się natomiast, iż od momentu powstania Księgi Objawienia, każde kolejne pokolenie głosiło, że koniec jest bliski. Na tym bowiem w pewnym stopniu polega solama, cykliczna Ewangelia, która, jak zwykle, jest niewłaściwie interpretowana. Wszystkie te fałszywe interpretacje utrudniają jeszcze dotarcie do faktów zawartych w owym kodzie.