Inne tematy

Zodiak

red apple fruit on four pyle books

Związek słowa zodiak ze zwierzętami jest wytłumaczeniem obecności w nim symboli zwierząt, takich jak baran czy też ryba. Owe antyczne, an- tropomorficzne wierzenia zostały przyjęte przez niebo dokładnie tak samo, jak pogańskie bóstwa włączone przez Kościół chrześcijański w poczet swych świętych. Z biegiem czasu święci ci otrzymali swoje własne gwiazdy, z którymi przedstawiani byli potem w ikonografii. Będąc niczym innym, jak tylko i wyłącznie chrześcijańskim tworem wywodzącym się ze świata teologii astralnej, przyjęli oni nawet związane z nimi symbole zwierząt. Koncepcję tę ukrywano przed zwykłymi ludźmi, o czym w następujących słowach napisał Acharya S w The Christ Conspiracy: Kosmologia, czyli zespół wierzeń niebiańskich, była w rzeczywistości ukrywana przed masami przez wiele wieków w celu wzbogacenia się i umocnienia swej pozycji przez elitę rządzącą. Działający w zmowie kapłani-królowie sprawowali władzę nad mocarstwami od niepamiętnych czasów, posiadając pełną wiedzę na jej temat i czyniąc z niej świętość wśród podwładnych. Oto przykład jeszcze jednego autora dochodzącego do wniosku, że od „niepamiętnych” czasów ludzkość całego świata oszukiwana była w celu zdobycia nad nią władzy.
Centralną częścią niektórych spośród istniejących na świecie zodiaków, takich jak na przykład jego chińska wersja, jest drzewo symbolizujące oś biegunową Ziemi – prawdziwe miejsce położenia Edenu, którym jest niebo.