Inne tematy

Zwątpienie Lethbridge

black smartphone near person

Był do takiego stopnia przybity rekcją na wysuniętą przez niego hipotezę, iż „wycofał się” on z dotychczasowego życia i osiadł w Devon, gdzie zajął się radiestezją, która w wyjątkowy sposób powiązana jest z kulturą starożytnych Świetlistych i koncepcją energii ziemskiej. Niestety postawą tą wywołał on falę negatywnych opinii na swój temat ze strony przeciwników, pomimo tego, że odkrył on kilka znaczących faktów, które do dziś cieszą się dużym uznaniem różdżkarzy. Lethbridge wykazał, że różne substancje lub przedmioty powodują różne stopie odchylenia wahadełka. Wahadełko uznawane jest za najdokładniejszy przyrząd różdżkarza i w przypadku Lethbridge’a pogląd ten potwierdził się. Odkrył on, że wspomniany stopień odchylenia zależny jest od wieku przedmiotów, a także od powiązanych z nimi emocji. Wyrzucony z dużą siłą kamień powodował inną reakcję wahadełka niż kamień wyrzucony w mniej agresywny sposób. Przeprowadzone przez innych różdżkarzy badania wykazały, że pomimo różnic w odchyleniu wahadełka, podczas prowadzonych przez nich eksperymentów zasada ta potwierdzała się we wszystkich przypadkach. Przyczyną owych różnic w odchyleniu wahadełka może być stopień, w jakim dany różdżkarz absorbuje emitowaną energię, lecz trudno jest zrozumieć występującą tu stałość w zróżnicowaniu stopni odchylenia. Jeśli istniałby tu jakiś wzorzec nieregularności stopnia odchylenia, to byłoby to wystarczającym dowodem pozwalającym na odrzucenie tej procedury, ale biorąc pod uwagę obecny stan rzeczy, posiadane przez nas dowody są wystarczające do tego, aby domagać się dalszych badań.