Inne tematy

Żydowskie święto Paschy obchodzone jest według kalendarza księżycowego (lunarnego)

boy wearing gray vest and pink dress shirt holding book

Chrześcijańska Wielkanoc (Eostre, albo inaczej Ostara, była anglosaską boginią wiosny) obchodzona jest w pierwszą niedzielę przypadającą po pierwszej pełni Księżyca po równonocy wiosennej . Pełnia Księżyca najbliższa równonocy jesiennej świętowana jest jako święto plonów (dożynki). Żydzi obchodzili takie święta luname, jak nów i pełnia Księżyca (zob. Księga Liczb 28,11-14). Zaćmienie Księżyca uważane jest w wielu kulturach za wzajemne zbliżenie boga Słońca i bogini Luny. Wyniki badań przeprowadzonych na podstawie pięciuset tysięcy urodzeń w Nowym Jorku w latach 1948-1957 pokazały wyższą liczbę urodzeń podczas ubywania Księżyca oraz jego kulminacji po pełni. W niemieckiej części wybrzeża Morza Północnego do najwyższej liczby urodzeń dochodzi w czasie przypływów, kiedy Księżyc przesuwa się nad głowami. Na półkuli północnej więcej dzieci rodzi się w maju i w czerwcu niż w listopadzie i w grudniu, a na półkuli południowej na odwrót. Przeprowadzono też pomiary noworodków w ciągu roku, które również wykazały wyraźną, stałą zależność między ich wielkością a porą roku, kiedy przychodzą na świat. W latach 60. XX wieku Eugen Jonas zbadał lunamy aspekt owulacji, co pozwoliło mu pomyślnie podnieść skuteczność antykoncepcji do 98 procent. Kiedy przedstawiono mu wykres urodzeń dwustu pięćdziesięciu noworodków, opierając się wyłącznie o informacje o układzie planet, w osiemdziesięciu siedmiu procentach przypadków zdołał on prawidłowo określić ich płeć.